کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

​​کارگزاری انصار

​021-43364244

کارگزاری آگاه

021-91004004

کارگزاری ارگ هومن

021-88203311

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

کارگزاری اقتصاد بیدار

021-91078132

کارگزاری امین آوید

021-42366313-4

کارگزاری ایساتیس پویا

021-45671000

کارگزاری آتی ساز بازار

کارگزاری آتیه

021-۸۸۷۷۱۰۹۸
داخلی ۱۲۳

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

​​کارگزاری بازار سهام

021-22254127-9 201/204/207/209 داخلی

کارگزاری بانک آینده

021-42764385

کارگزاری بانک تجارت

021-24853000

کارگزاری بانک پاسارگاد

021-42392000

کارگزاری بانک سامان

021-43024000 

​​کارگزاری بانک سپه

021-58329 داخلی 2

​​کارگزاری بانک شهر

کارگزاری بانک صنعت و معدن

021-45481000

کارگزاری بانک کارآفرین

9933466206

​​کارگزاری بانک مسکن

021-75439000
​​​​​​​داخلی 260-257-281-256

​​کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بانک ملت

021-42116000

کارگزاری بانک ملی ایران

021-91005556

کارگزاری باهنر

021-58621

​​کارگزاری بورس بهگزین

021-42856450

​​کارگزاری پارسیان

021-87149218 

کارگزاری پیشرو

021-58117253 

کارگزاری پیشگامان

021-66475520

کارگزاری تامین سرمایه نوین

021-86791000 

کارگزاری تدبیرگران فردا

021-82428

کارگزاری توازن بازار

021-88602190-91

کارگزاری توسعه فردا

کارگزاری حافظ

021-83321000

کارگزاری خبرگان سهام

021-88195895

کارگزاری دانایان

021-91074262-3

​​کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

021-91005556

کارگزاری دنیای نوین

021-42649

کارگزاری رضوی

021-91075050

کارگزاری سپهر باستان

021-43916000

​​کارگزاری ستاره جنوب

کارگزاری سهام بارز

021-1659

کارگزاری سهام گستران شرق

021-88370733
​​​​​​​ داخلی 203 

کارگزاری سهم آشنا

021-22073067-8

کارگزاری سینا

021-88703384

​​کارگزاری سی و لکس

کارگزاری صبا جهاد

کارگزاری صبا تامین

021-42115503 

کارگزاری فارابی

021-88106101-3  021-88557274-5 

کارگزاری کارآمد

021-72874000
​​​​​​​داخلی 120 

​​کارگزاری امین سهم

021-75036318 - 75036321 - 75036301

کارگزاری مدبر -رابین

021-41627000

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

021-61914406

کارگزاری کاریزما

021-45466000

کارگزاری کالای خاورمیانه

021-88497610-13 

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

021-43000001

کارگزاری مهر اقتصاد ایران

021-42919465-6

کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه

021-84051000

کارگزاری مفید

021-87222

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

021-41997000

کارگزاری نهایت نگر

021-84451081

کارگزاری نماد شاهدان

کارگزاری نگاه نوین

02141562701-8

کارگزاری سرمایه و دانش

021-42584

کارگزاری ساو آفرین

88690093
​​​​​​​ داخلی 104

​​کارگزاری بهمن

9933466206

کارگزاری بانک کشاورزی

داخلی 8658 | 109-110-330 

کارگزاری بانک صادرات

02142359 واحد کالا

کارگزاری بانک رفاه کارگران

02141772316
02141772317
​​​​​​​02141772000

کارگزاری آرمون بورس

021-54708154

​​​لیست کارگزاری های فعال

کارگزاری دنیای خبره